အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္​းတကၠသိုလ္(၁၀)ခုမွာ အပါအဝင္ျဖစ္ၾကတဲ့ UCLA, UPENN, MIT, Columbia University အစရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ဆိုတာဘာလဲ ?

ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ဆိုသည္ –
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အႀကီးမားဆံုးပညာေရးစနစ္ျဖစ္​ၿပီး
အေမရိကန္ေက်ာင္းသား၅၀% သည္ သူတို႔၏တကၠသိုလ္
ပညာေရးကို ထိုေကာလိပ္မ်ားမွ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အထက္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနတီ
​ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပထမ(၂)ႏွစ္ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္
ဘြဲ႕ရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္(၂)ႏွစ္
ပညာသင္ၾကားၿပီး စုစုေပါင္း(၄)ႏွစ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားမွာ –
ပညာသင္စရိတ္ သက္သက္သာသာျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္
အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း၊

ပထမႏွစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္​
​ေလွ်ာက္ထားရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္မွ
တဆင့္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ
ဝင္ခြင့္ရ႐ွိႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္​။

.
.
🍊 Orange Coast College

ကာ္လီဖိုနီးယားျပည္နယ္၊ ေကာ္စတီမီဆာၿမိဳ႕(Costa Mesa)ရွိ Orange Country (စီရင္စု) တြင္တည္ရွိသည့္ OCC ကို
1948 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ OCC သည္
အႀကီးဆံုး ကြန္​ျမဴနတီေကာလိပ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားေပါင္း 24,000 ေက်ာ္
တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။

OCC သည္ Orange Country တြင္ နံပါတ္​ (၁)အျဖစ္​
ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး University Of California (UC)ႏွင့္
California State University (CSU) သို႔
ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မႈတြင္ နံပါတ္(၃)အျဖစ္ရပ္တည္ေနပါသည္။

OCC မွ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားသည္
🌟ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္
🌟ေကာ္နယ္တကၠသိုလ္
🌟မန္ဆာခ်ဴဆက္တကၠသိုလ္(MIT)
🌟နယူးေရာ့တကၠသိုလ္(NYU)
🌟Pennsylvaniaျပည္နယ္တကၠသိုလ္(UPENN)
🌟ကယ္လီဖိုနီယားေတာင္ပိုင္းတကၠသိုလ္(USC) အပါအဝင္
အျခားနာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းခြင့္ ရရွိပါသည္။

OCC ၏ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ဘာသာရပ္မ်ားတြင္
💡Architecture
💡Engineering
💡Film/Video
💡Interior Design
💡Travel and Tourism တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

OCC သည္
🍁 Autumn
🍃 Spring
Summer ဟူ၍
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာ(၃)ႀကိမ္ ေခၚယူပါသည္။

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.