အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္​းတကၠသိုလ္(၁၀)ခုမွာ အပါအဝင္ျဖစ္ၾကတဲ့ UCLA, UPENN, MIT, Columbia University အစရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ဆိုတာဘာလဲ ? ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ဆိုသည္ – အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အႀကီးမားဆံုးပညာေရးစနစ္ျဖစ္​ၿပီး အေမရိကန္ေက်ာင္းသား၅၀% သည္ သူတို႔၏တကၠသိုလ္ ပညာေရးကို ထိုေကာလိပ္မ်ားမွ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အထက္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနတီ ​ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပထမ(၂)ႏွစ္ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕ရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္(၂)ႏွစ္ ပညာသင္ၾကားၿပီး စုစုေပါင္း(၄)ႏွစ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားမွာ – ✅ ပညာသင္စရိတ္ သက္သက္သာသာျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ✅ ပထမႏွစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္​ ​ေလွ်ာက္ထားရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္မွ တဆင့္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ဝင္ခြင့္ရ႐ွိႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္​။ . . 🍊 Orange Coast College ကာ္လီဖိုနီးယားျပည္နယ္၊ ေကာ္စတီမီဆာၿမိဳ႕(Costa Mesa)ရွိ Orange Country (စီရင္စု) တြင္တည္ရွိသည့္ OCC ကို 1948…

Read More