ယေန႕ေခတ္၌ မရွိမျဖစ္အေရးပါဆံုးအရာတခုျဖစ္ေနေသာ Information Technology ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္

⭐ သင္ဟာ IT ဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားၿပီး စတင္ေလ့လာေနသူတစ္ေယာက္လား ? ⭐ IT ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး ပညာရွင္ေတြရဲ့ အခန္းက႑ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆို သိခ်င္ပါသလား ? ⭐ ႏိုင္ငံတကာမွာ IT ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေနတဲ့ပံုစံကိုေရာ ေလ႔လာခ်င္ပါသလား ? အထက္ပါ အခ်က္ေတြသိရွိရန္ Singapore ႏိုင္ငံရွိ James Cook University တြင္ IT ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေနေသာ Dr. Shailey Chawla Lecture Information Technology Doctor of Philosophy (PhD), University of Delhi, 2010-21016; Master of Philosophy (Computer Science), Madurai Kamaraj University,…

Read More