ေဆးေက်ာင္း ဝင္ခြင့္မရေတာ့ဘူးဆိုၿပီး စိတ္ဓါတ္က်မသြားပါနဲ႔

PSB

ေဆးေက်ာင္းဝင္ခြင့္မရေတာ့ဘူးဆိုၿပီး စိတ္ဓါတ္က်မသြားပါနဲ႔ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ အခြင့္အေရးရွိေနပါေသးတယ္   “ဆရာဝန္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္” ဆိုၿပီး စာေလ့လာႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၁၀ တန္း အမွတ္စာရင္းမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အမွတ္နည္းသြားခဲ့လို႔ “ေဆးေက်ာင္းဝင္ခြင့္ မရေတာ့ဘူး” ဆိုၿပီး စိတ္ဓာတ္မက်သြားပါနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာဝန္တဦး ျဖစ္လာေအာင္ PSB Academy မွာတက္ရင္း ျပန္ႀကိဳးစားဖို႔ရန္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ အခြင့္အေရး ရွိပါေသးတယ္ေနာ္ ဒါ့အျပင္ ေဆးပညာနယ္ပယ္ဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔တာေၾကာင့္ ေဆးကုသေပးႏိုင္တဲ့ ဆရာဝန္တဦး မျဖစ္ရင္ေတာင္ ေဆးပညာကိုနားလည္မယ့္ နည္းပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား မ်ားစြာ လိုအပ္ေနဆဲပါ 💡ေဆးဝါးတခုဟာ အရည္အေသြး ေကာင္း မေကာင္း ဘယ္လိုစစ္မလဲ? ဒီေဆးဝါးသံုးစြဲသူေတြအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိ မရွိ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ား မမ်ား ဆိုတာေကာ ဘယ္လိုစစ္မလဲ? 💡ခႏၶာကိုယ္ထဲထည့္ႏိုင္မယ့္…

Read More