Australia ႏိုင္ငံရွိ Murdoch University မွ ေပးအပ္မည့္ BACHELOR OF BUSINESS program မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ Scholarship ရႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

Business

Business ကိုမွ စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Australia ႏိုင္ငံ၏ Ranking ျမင့္ေသာ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားထဲမွ တခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ Murdoch University မွဘြဲ႕ကို Kaplan Higher Education Academy တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးပါရေစ။ Kaplan Higher Education Academy သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Private school မ်ားထဲတြင္ Top 3 ေနရာရရွိထားေသာေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရ ေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ Job Central မွာလည္း No.1 ေနရာ၌ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း 30 ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားေပါင္း 30000 ေက်ာ္ကို ႏွစ္စဥ္လက္ခံ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ၾကြမွု၊ ေပ်ာ္ရြင္မွုရေစရန္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး…

Read More

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္​းတကၠသိုလ္(၁၀)ခုမွာ အပါအဝင္ျဖစ္ၾကတဲ့ UCLA, UPENN, MIT, Columbia University အစရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ဆိုတာဘာလဲ ? ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ဆိုသည္ – အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အႀကီးမားဆံုးပညာေရးစနစ္ျဖစ္​ၿပီး အေမရိကန္ေက်ာင္းသား၅၀% သည္ သူတို႔၏တကၠသိုလ္ ပညာေရးကို ထိုေကာလိပ္မ်ားမွ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အထက္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနတီ ​ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပထမ(၂)ႏွစ္ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕ရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္(၂)ႏွစ္ ပညာသင္ၾကားၿပီး စုစုေပါင္း(၄)ႏွစ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားမွာ – ✅ ပညာသင္စရိတ္ သက္သက္သာသာျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ✅ ပထမႏွစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္​ ​ေလွ်ာက္ထားရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္မွ တဆင့္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ဝင္ခြင့္ရ႐ွိႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္​။ . . 🍊 Orange Coast College ကာ္လီဖိုနီးယားျပည္နယ္၊ ေကာ္စတီမီဆာၿမိဳ႕(Costa Mesa)ရွိ Orange Country (စီရင္စု) တြင္တည္ရွိသည့္ OCC ကို 1948…

Read More

Future Link International Education Provider USD 10,000 Study Award Application.

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး 2017~2018 ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူမည့္သူျဖစ္ရပါမည္။ Study Award ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ျခင္းအတြက္ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးမွ သေဘာတူသူျဖစ္ရပါမည္။ Study Award USD 10000 ကို ေက်ာင္းလခအျဖစ္သာ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက Future Link’s examination board ၏ အဆံုးအျဖတ္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ Link တြင္ ၀င္ေရာက္၍ စာရင္းသြင္းေလ်ွာက္ထားနုိင္ပါသည္။ https://goo.gl/forms/EZ6QjeAPKbO0JIbF3

Read More

USD 10000 Study Award Program

FUTURE Link မွ ပညာသင္ဆု ေဒါ္လာတစ္ေသာင္း ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား – ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၂၄)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ – မည္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ တကၠသိုလ္၊ မည္သည့္ ဘာသာရပ္ကိုမဆို ေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ – ေလ်ွာက္ထားသူသည္ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းကို ဦးတည္ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။ – အေျခခံပညာကိုးတန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ အေျခခံပညာဆယ္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ တရုတ္ေက်ာင္း ကိုးတန္း၊ဆယ္တန္း၊ဆယ့္ႏွစ္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ International School Grade 10, Secondary III ေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ အျခား Diploma, Certificate ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား အားလံုးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ – အမွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားအရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ – မိမိပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမည္သည့္ တကၠသိုလ္ (သို႔) ေက်ာင္းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိႏုိင္မည္ကို ေဖာင္ဖြင့္ရက္မတိုင္မွီ…

Read More

TMC, Singapore One to One Section

TMC Academy ကိုစင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးဒီပလိုမာမွ စတင္ရဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားအထိအရည္အေသြးျပည့္မီစြာသင္ၾကားေပးေနေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ား(Business Management)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား(Hospitality and Tourism Management)၊ အိုင္တီဘာသာရပ္မ်ား(Information Technology)၊ Mass Communication၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာအဂၤလိပ္စာ၊ “O” level စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားစံုလင္စြာတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ထူးျခားသည့္ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒ (Law) ႏွင့္ စိတ္ပညာ(Pshchology)ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းတက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ TMC Academy သည္ 4 years EduTrustရရွိထားေသာေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ Campus (Bishan Campus & City Campus) ႏွစ္ခုရွိၿပီး ေခတ္မီက်ယ္၀န္းေသာ သင္တန္းခန္းမမ်ားရွိျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အျခားသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား Communication Studio မ်ား ျပည့္စံုစြာထားရွိေပးျခင္း၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္႔စာၾကည္တိုက္ (Library)၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္…

Read More

SAA Global Education

SAA ဟာ စင္ကာပူမွာ CPA လက္မွတ္ရရွိလိုသူတိုင္း တက္ၾကရတဲ့ National body တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Institutes of Singapore Chartered Accountants (ISCA) က ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္… ေက်ာင္းရဲ႕ Main campus က CPA House မွာျဖစ္ၿပီး city campus ကေတာ့ စင္ကာပူရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ orchard မွာရွိပါတယ္ …. အခုေခတ္မွာ အေရးပါလာတဲ့ Banking & Finance ဘာသာရပ္ Business ဘာသာရပ္ အထူးသျဖင့္ Accounting ဘာသာရပ္ေတြမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္ … ေက်ာင္းရဲ႕ Deputy Regional Manager – Mr. Johnny Feng ကိုယ္တိုင္…

Read More

Special Thanks to Jasmine & MDIS

ေလ့လာေရးလာေရာက္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား/သူေတြကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြလုပ္ရတဲ့ Workshop ေတြ အမ်ားဆံုးနဲ႔အတူ ႀကိဳဆိုခဲ့တာကေတာ့ MDIS ပဲျဖစ္ပါတယ္ … – က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေက်ာင္း campus ရွိျခင္း – ေဆးပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စီးပြားေရး၊ မီဒီယာ အစရွိသျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုး စံုလင္စြာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း – အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေက်ာင္းသားေတြ exchange သြားေရာက္ႏိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြရွိျခင္းတို႔အျပင္ MDIS ရဲ႕ ထူးျခားထင္ရွားတဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ေက်ာင္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေဆာင္ရွိျခင္းပါပဲ …. ေခတ္မွီလံုျခံဳၿပီး လွပတဲ့ ေက်ာင္းသားေဆာင္ဟာ ေက်ာင္း Campus ထဲမွာပဲ ရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အရမ္းကို အဆင္ေျပပါတယ္ …. အေဆာင္ေအာက္ကို ဆင္းလိုက္တာနဲ႔ တရုတ္စာ၊ ျမန္မာစာ၊ ဥေရာပစာ၊ မေလးစာ၊…

Read More

PSB Academy

စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ သက္တမ္းရင့္ေက်ာင္းေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ PSB Academy ကို သြားေရာက္ေလ့လာၾကတဲ့အခါ PSB ရဲ႕ Country Manager Ms.Yuki နဲ႔အတူ Engineering Head ျဖစ္တဲ့ Dr. Arezki Slaouti က ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္ …. PSB ဟာလည္း စင္ကာပူထိပ္တန္း ေက်ာင္းတေက်ာင္းျဖစ္တဲ့အျပင္ edutrust 4 years အေစာဆံုးရရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြထဲက တစ္ခုပါ …. PSB Academy မွာ -Engineering – Business – IT -Hospitality & Tourism စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့အျပင္ ၂၀၁၅ က စၿပီး ေဆးပညာ ဘာသာရပ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားေတြကို စတင္လက္ခံသင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္…

Read More

TMC Academy

IT ဘာသာရပ္မွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားတဲ့ TMC Academy ကို ေလ့လာေရးသြားခဲ့ၾကပါတယ္ … Bishan မွာရွိတဲ့ Main Campus အျပင္ ၿမိဳ႕လယ္မွာ city campus ရွိၿပီး Edutrust 4 years ရထားတဲ့ TMC မွာ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုက LAW ဥပေဒ ဘာသာရပ္ပါ …. အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ University of London က တိုက္ရိုက္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဘြဲ႕ကို ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ခိုင္မာေကာင္းမြန္တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိမဲ့ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ … ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Hospitality & Tourism ဘာသာရပ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးႏွစ္ကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္သင္ယူရပါမယ္ ……

Read More

Diploma in Construction Project Management From Auston Institute of Management, Singapore

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Auston Institute of Management တြင္ Diploma in Construction Project Management သင္တန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကို စိတ္ဝင္စားေသာေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလ (၈) လတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University of the West of England ( Bristol ) ၏ Bsc (Hons ) in Construction Project Management ကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလ (၈) လတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University of the West of England ( Bristol…

Read More