ယေန႕ေခတ္၌ မရွိမျဖစ္အေရးပါဆံုးအရာတခုျဖစ္ေနေသာ Information Technology ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္

သင္ဟာ IT ဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားၿပီး စတင္ေလ့လာေနသူတစ္ေယာက္လား ?
⭐ IT ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး ပညာရွင္ေတြရဲ့ အခန္းက႑ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆို သိခ်င္ပါသလား ?
⭐ ႏိုင္ငံတကာမွာ IT ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေနတဲ့ပံုစံကိုေရာ ေလ႔လာခ်င္ပါသလား ?

အထက္ပါ အခ်က္ေတြသိရွိရန္
Singapore ႏိုင္ငံရွိ James Cook University တြင္ IT ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေနေသာ

Dr. Shailey Chawla
Lecture Information Technology Doctor of Philosophy (PhD),
University of Delhi, 2010-21016;
Master of Philosophy (Computer Science), Madurai Kamaraj University, 2006-2008;
Master of computer application,
Guru Gobind Singh Indraprastha University, 1999-2002;
ကိုယ္တိုင္

“Design Thinking for Blockchains” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သင္ၾကားျပသ
ဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ IT ဘာသာရပ္ကို
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္
လ့လာသင့္ေသာ Work Shop ပြဲေလးျဖစ္ပါတယ္။

Work Shop program ေလးတြင္
1. Let’s talk
2. Create
3. Present & Discuss ဆိုၿပီး
အပိုင္း (၃)ပိုင္းျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာ သင္ၾကားမႈပံုစံအတိုင္း သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Work shop ပြဲကို တက္ေရာက္ရန္အတြက္

  • သင္၏နာမည္
  • ပညာအရည္အခ်င္းတို႔ကို SMS ေပးပို႔ၿပီး
    Register ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါၿပီ။

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.